Regulamin

Regulamin przedstawia zasady korzystania z serwisu EPA24. 

Użytkując strony EPA24 wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz:

- łamać żadnych przepisów prawa;
- zbierać informacji na temat innych użytkowników serwisu bez otrzymania ich zgody;
- publikować obelg, informacji obraźliwych, nieprzyzwoitych;
- rozpowszechniać fałszywych lub mylących informacji;
- naruszać praw osób trzecich;
- zakłócać właściwego funkcjonowanie serwisu Local Service, np. poprzez zamieszczanie wielokrotnie tego samego ogłoszenia, aby cały czas widniało na pierwszej stronie;
- zmieniać, kopiować ani też rozpowszechniać treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody;
- próbować uzyskać dostęp do strony Local Service i gromadzić treści pochodzące z niej bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
- wysyłać wirusów itp. mogących wpłynąć szkodliwie na Local Service lub na własności użytkowników serwisu Local Service omijać podejmowanych przez nas środków ograniczających lub uniemożliwiających Ci korzystanie z serwisu Local Service, np. zamieszczać ogłoszeń z więcej niż jednego konta.

Umieszczają informacje na stronach Local Service ponosisz za nie wyłączną i pełną odpowiedzialność, a także posisz kosekwencje, które mogą wyniknąć z dodanego przez Ciebie ogłoszenia.
Nasz serwis zastrzega sobie prawo do:

- usunięcia treści, które wg nas naruszają powyższe warunki;
ograniczenia prawa użytkownika do korzystania ze stron serwisu (czasowo lub trwale);
odmówienia rejestracji użytkownikowi, który nie przestrzega regulamin.

Opłaty i usługi. 

Użytkowanie serwisów Local Service jest darmowe. Opłaty pobierane są jedynie za pewne usługi (m.in. wyróżnienie ogłoszeń, dodanie firmy do katalogumfirm, utworzenie strony reklamowej). Jeśli za usługę, z której korzystasz, naliczana jest opłata, będziesz mógł przejrzeć i zaakceptować naliczoną opłatę zgodnie z naszymi zasadami, które będą wyraźnie ujawnione podczas zamieszczania ogłoszenia. Opłaty są podawane w polskich złotych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian wysokości cen. O każdej zmianie w naszych zasadach dotyczących opłat zostaniesz powiadomiony poprzez zawiadomienie opublikowane na stronach serwisu w zakładce ogłoszenia. Wszelkie zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. W celach promocyjnych możemy dokonać chwilowej zmiany w pobieranych opłatach lub z okazji wprowadzenia nowych usług. Takie zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem tymczasowej promocji lub wprowadzeniem nowej usługi.

Opłaty w serwisie nie podlegają zwrotowi. Użytkownik jest odpowiedzialny za ich terminowe regulowanie. Jeśli opłaty nie będa regulowane na czas, możemy ograniczyć Ci możliwość korzystania z naszych usług.

Treść. 

Serwis Local Service zawiera treści zamieszczone zarówno przez nas, jak i naszych użytkowników. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę, że nie możesz kopiować, rozpowszechniać i modyfikować treści pochodzących z serwisu Local Service bez naszej pisemnej zgody.

Ogłoszenia, komentarze oraz posty na forum dyskusyjnym mające znamiona reklamy, mogą zostać zablokowane lub usunięte przed administratorów serwisu, lub zautomatyzowane mechanizmy wbudowane w serwis.

Nadużywanie serwisu Local Service. 

Jeśli kiedykolwiek zauważysz treści o obraźliwym charakterze lub naruszenia zasad prosimy poinformuj nas o tym przy pomocy naszego formularzu zgłoszeniowego.

Nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie serwisu Local Service lub za niezgodne z prawem treści publikowane w serwisie ani za sposób użytkowania ze strony przez jej użytkowników. Nie odpowiadamy za jakość i legalność oferowanych przez użytkowników towarów, a także rzetelności i prawdziwości umieszczanych przez użytkowników informacji.

Naruszanie praw.

Nie wolno zamieszczać treści, które:

- naruszają prawa osób trzecich (m.in. prawa własności intelektualnej - prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych)

Jeśli zaistnieje taka sytuacja i naruszenie zostanie odpowiednio uzasadnione, Local Service ma prawo do usunięcia ogłoszenia, które narusza prawa własności intelektualnej.

Zgłaszanie naruszeń.

Nalezy wypełnić formularz kontaktowy opisując dokładne wykryte naruszenie,  przesłać go mailem do Local Service. Informacje te muszą również umożliwiać Local Service jednoznaczne rozpoznanie ogłoszenia, które ma zostać usunięte.

Zrzeczenie się odpowiedzialności. 

Żadne z poniższych zapisów nie ograniczają naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd ani za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników lub przedstawicieli. Zgadzasz się, że nie będziesz pociągał nas do odpowiedzialności za ogłoszenia i działania innych użytkowników.

Local Service umożliwia użytkownikom dodawanie ogłoszeń i reklam w swoim serwisie jednak nie ingeruje w treść i formę tych ogłoszeń. Local Service nie uczestniczy również w transakcjach zawieranych pomiędzy użytkownikami. Większość treści dostępnych w serwisie Local Service jest zamieszczana przez innych użytkowników, nie gwarantujemy więc dokładności ogłoszeń i informacji kontaktowych ani jakości, bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych przez użytkowników produktów i usług.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek ogłoszenie zawierające oszczerstwa, informacje sprzeczne z prawem, nieprzywoite czy też pogróżki. Nie odpowiadamy również za zamieszczane przez użytkowników serwisu informacje naruszające prawa innych czy też stanowiące zachętę do prowadznia działalności przestępczej (niezgodnej z prawem).

Może zdarzyć się sytuacja, że serwis będzie chwilowo niedostępny lub mogą też pojawiać się na naszych stronach błędy. Jednak mimo, że będzimy starać się unikać wszelkich usterek w serwisie, a powstałe wady w miarę możliwości jak najszybciej korygować to nie gwarantujemy, że witryna będzie dostępna bez przerw, a dostęp do naszych usług będzie bezpieczny i wolny od błędów.

Zatem w zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, oświadczenia i warunki, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym te dotyczące jakości, wartości i jakości handlowej, trwałości i przydatności do określonego celu i wynikające z ustawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to wyrażone w pieniądzach (w tym zyski), czy jako utrata dobrego imienia lub reputacji, ani za żadne specjalne, pośrednie, wtórne szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z serwisu EPA24.net, nawet jeśli zostaliśmy uprzedzeni o możliwości powstania takiej szkody lub mogliśmy ją przewidzieć. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczanie gwarancji lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody i w takich przypadkach wyłączenia i ograniczenia nie mają zastosowania.

Jeśli pomimo zapisów w poprzednim paragrafie będziemy ponosić odpowiedzialność wobec użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich (na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, ustawy lub innych źródeł), nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości wyższej z kwot: (a) łącznych opłat zapłaconych przez użytkownika w ciągu 12 miesięcy poprzedzających działanie wywołujące powstanie odpowiedzialności lub (b) 500 złotych.

Dane osobowe.

Jako użytkownik serwisów Local Service, wrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystanie i przesyłanie przez firmę Local Service swoich danych osobowych. Tak jak deklarujemy w naszej Polityce Prywatności, dane gromadzone są na serwerach mieszczących się wyłącznie na terenie naszego kraju. Nie posiadamy żadnych serwerów zlokalizowanych poza granicami Polski. Zgadzasz się również na otrzymywanie od nas wiadomości o charakterze reklamowym, chyba że poinformujesz nas o tym, że nie chcesz otrzymywać takich informacji.

Rozwiązywanie sporów

Gdyby kiedykolwiek doszło do sporu pomiędzy Użytkownikiem serwisu a Local Service proponujemy aby w pierwszej kolejności zgłoszono się do administratora serwisu w celu polubownego rozwiązania problemu. Na pewno znajdziemy sposób na rozstrzygnięcie sporu.

Postanowienia ogólne.

Przedstawione warunki oraz wszelkie pozostałe zasady opublikowane w naszych serwisach stanowią pełny tekst umowy pomiędzy Tobą a Local Service.

Jeśli obecnie nie włączyliśmy do treści warunków jakichś zapisów, nie rezygnujemy z prawa do dodania ich w przyszłości. Jeśli sąd odrzuci jakiekolwiek z tych warunków, pozostałe warunki zostaną utrzymane w mocy. W zakresie dopuszczalnym przez prawo możemy automatycznie scedować tę umowę, wedle własnego uznania i zgodnie z poniższym zapisem dotyczącym powiadamiania.

W każdej chwili możemy zmodyfikować treść tej umowy, a naniesione poprawki będą obowiązywać od momentu dodania przez Ciebie następnego ogłoszenia lub po upływie 30 dni od chwili opublikowania przez nas zmienionych warunków w naszych serwisach, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.


Informacje o firmie Local Service:

ul. Łąkowa 7b/22

90-562 Łódź

NIP: 7751090869

REGON:101628944