Dobiegają końca wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Jeżów

Zgodnie z wcześniej ustalonym Harmonogramem – w okresie od 2 kwietnia 2019 r. do 29 kwietnia 2019 r., na terenie gminy Jeżów odbyto ogółem 21 Zebrań Wiejskich, związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019 – 2022.


Wszystkie zebrania odbyły się w planowanych terminach. Na stan 21 sołectw w 20 sołectwach Gminy Jeżów mieszkańcy sołectw dokonali wyborów sołtysów oraz rad sołeckich.


Wyboru nowych władz sołeckich nie dokonano jedynie w sołectwie Kosiska. Tam bowiem podczas zebrania odbytego w dniu 9 kwietnia 2019 r. nie zgłoszono kandydatów na sołtysa oraz do rady sołeckiej. W najbliższych dniach zostanie ustalony nowy termin zebrania wyborczego w tym sołectwie.


W większości sołectw mieszkańcy w głosowaniu tajnym zadecydowali o pozostawieniu swych reprezentantów bez zmian. Zmiany sołtysów nastąpiły jedynie w dwóch sołectwach, tj. w Jankowicach i Zamłyniu, w których to dotychczasowi sołtysi nie wyrazili zgody na kandydowanie. Nowi sołtysi tych sołectw to Mariusz Kuczkowski i Anna Orłowska.


Przypomnijmy, że sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy. Sołectwo jako jednostka pomocnicza samorządu podlega organom władzy gminnej.


Organami sołectwa są:

  1. Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy,
  2. sołtys - organ wykonawczy;


Rada Sołecka jest kolegium opiniodawczo – doradczym wspomagającym działalność Sołtysa.


Sołtys sprawuje bardzo ważną funkcję społeczną. Jest łącznikiem między mieszkańcami, a organami gminy (wójtem oraz radą gminy). To jemu mieszkańcy wsi w pierwszej kolejności zgłaszają swoje problemy i troski, ale też pomysły na społeczne inicjatywy. Sołtys nie tylko reprezentuje sołectwo na zewnątrz i zwołuje zebrania wiejskie, ale też realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków jako inkasent organu podatkowego. Ponadto uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania i zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.


Wszystkim sołtysom i radom sołeckim życzymy, żeby czerpali wiele radości i satysfakcji ze sprawowanej funkcji. Życzymy, aby swoją działalność i traktowali ją jako misję, której nadrzędnym celem jest troska o dobro wspólne oraz zwiększenie standardu życia mieszkańców sołectwa.


Życzymy osiągania wymiernych efektów z podejmowanych działań i zadowolenia mieszkańców sołectwa. Życzymy, żebyście Państwo byli doceniani przez mieszkańców sołectwa.


Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim, życzymy owocnej współpracy oraz sukcesów w życiu osobistym.

pdf
Nazwa pliku: wykaz_soltysow.pdf
Rozmiar pliku: 130 kb
Pobierz plik

Zobacz także

Obszar zagrożony wirusem ptasiej grypy w…

Ptasia grypa na terenie powiatu brzezińs…

[WIDEO] Atak na Wicemarszałka Andrzeja G…

[WIDEO + ZDJĘCIA] W Gminie Jeżów świętow…

[WIDEO + ZDJĘCIA] Dzień Kobiet w Gminie …

Zderzenie dwóch pojazdów na ul. Sienkiew…

Zbliża się Narodowy Dzień Pamięci Żołnie…

Wkrótce szkolenie z zakresu ratownictwa …

Nie masz planów na popołudnia? Sprawdź r…

W piątek w Jeżowie będą świętować Dzień …

Muzeum Żołnierza Polskiego w Dmosinie wa…

Brzezińska Liga Piłki Nożnej: Zgłoszenia…

[AUDIO] Filip Bajon, reżyser "Balu …

Uprowadzono 10-letniego chłopca. Policja…

Groźny wypadek w Dmosinie. Dwa rozbite a…

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na…

[WIDEO, DRASTYCZNE ZDJĘCIA] Makabryczne …

[WIDEO] Startuje kolejna edycja Budżetu …