Wójt Głuchowa ogłosił konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy. Sprawdź szczegóły rekrutacji...

Dodane przez EBR24.net

Wójt Gminy Głuchów ogłasza konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w poniższym zarządzeniu Wójta oraz w załączonych dokumentach. Zapraszamy do lektury.


ZARZĄDZENIE NR 37 /2019 WÓJTA GMINY GŁUCHÓW z dnia 7 sierpnia 2019r. o ogłoszeniu naboru na stanowisko Skarbnika Gminy:


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

​1. Ogłaszam nabór na stanowisko Skarbnika Gminy.

2. Procedura wyboru, wymagania oraz zakres obowiązków na wyżej wymienionym stanowisku określone są w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W celu przeprowadzenia naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  • Magdalena Piekut /Z-ca Wójta Gminy /– Przewodnicząca Komisji,
  • Lech Kowara /Sekretarz Gminy/ – Sekretarz Komisji
  • Jadwiga Swaczyna /Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich/ – Członek Komisji

Komisja pracować będzie w oparciu o Regulamin naboru załączony do dokumentacji postępowania konkursowego.

3. Ogłoszenie o naborze podlega zamieszczeniu:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Głuchowie;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Głuchowie.

4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Głuchów.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

Jan Słodki


info. Urząd Gminy Głuchów

pdf
Nazwa pliku: Zarzadzenie-Wojta-Gminy-Ogoszenie-o-naborze.pdf
Rozmiar pliku: 211 kb
Pobierz plik
pdf
Nazwa pliku: Zaacznik-Nr-1-do-zarzadzenia.pdf
Rozmiar pliku: 225 kb
Pobierz plik
pdf
Nazwa pliku: Regulamin-Naboru.pdf
Rozmiar pliku: 428 kb
Pobierz plik
pdf
Nazwa pliku: Kluzula-informacyjna.pdf
Rozmiar pliku: 823 kb
Pobierz plik

Zobacz także

Uwaga kierowcy! Jutro kolejna duża akcja…

[WIDEO] Koluszki kolejowym sercem Polski…

[ZDJĘCIA] Strażacy z Brzezin ponownie st…

Uwaga kierowcy! Jutro duże działania pol…

[ZDJĘCIA + WIDEO] Przedszkolaki z Rogowa…

Wypadek na krajowej "siedemdziesiąt…

Wystawa "Malowane Kawą" otwart…

[WIDEO] Dendrolog radzi, jak wybierać ch…

Od jutra duże zmiany w ustawie Prawo o r…

POZ z akredytacją Ministerstwa Zdrowia

Druhowie z Brzezin będą mieli nowy samoc…

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w B…

[ZDJĘCIA] Wypadek na autostradzie A2. Bu…

Uwaga! Będzie ślisko na drogach i chodni…

Z Koluszek pociągiem wprost na Okęcie. T…

[ZDJĘCIA] W Jeżowie uczczono 189. roczni…

Przejazd kolejowy w Rogowie: Nauka cierp…

Uwaga mieszkańcy gminy Rogów! Od jutra p…