Wójt Rogowa podpisał umowę na budowę instalacji do produkcji energii i ciepła

Dodane przez Urząd Gminy Rogów

8 sierpnia 2019 r. roku Wójt Gminy Rogów Daniel Kołada podpisał umowę z firmą Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice na realizację inwestycji pn. „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów.


Wartość umowy - 2 129 075,58 zł brutto.


Zakres rzeczowy umowy z Wykonawcą obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i uruchomienie 60 kpl. zestawów fotowoltaicznych, 10 szt. kotłów na biomasę oraz 15 zestawów kolektorów słonecznych.

Zadanie realizowane jest w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii-ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Grupą docelową projektu są bezpośrednio: mieszkańcy gminy Rogów oraz pośrednio: mieszkańcy powiatu brzezińskiego oraz województwa łódzkiego.


Celem głównym projektu jest: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w gminie Rogów, skutkujące poprawie stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu spadnie emisja gazów cieplarnianych o 302,21 tony równoważnika CO2/rok.


  • Umowa o dofinansowanie nr. UDA-RPLD.04.01.01-10-0002/18-00 z dnia 12.02.2019 r.
  • Okres realizacji projektu od 12.11.2018 r. do 31.10.2019 r.
  • Wartość projektu: 2 287 162,50 zł
  • Wydatki kwalifikowane: 2 105 000,00 zł
  • Dofinansowanie z UE: 1 789 250,00 zł

Zobacz także

Uwaga kierowcy! Jutro kolejna duża akcja…

[WIDEO] Koluszki kolejowym sercem Polski…

[ZDJĘCIA] Strażacy z Brzezin ponownie st…

Uwaga kierowcy! Jutro duże działania pol…

[ZDJĘCIA + WIDEO] Przedszkolaki z Rogowa…

Wypadek na krajowej "siedemdziesiąt…

Wystawa "Malowane Kawą" otwart…

[WIDEO] Dendrolog radzi, jak wybierać ch…

Od jutra duże zmiany w ustawie Prawo o r…

POZ z akredytacją Ministerstwa Zdrowia

Druhowie z Brzezin będą mieli nowy samoc…

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w B…

[ZDJĘCIA] Wypadek na autostradzie A2. Bu…

Uwaga! Będzie ślisko na drogach i chodni…

Z Koluszek pociągiem wprost na Okęcie. T…

[ZDJĘCIA] W Jeżowie uczczono 189. roczni…

Przejazd kolejowy w Rogowie: Nauka cierp…

Uwaga mieszkańcy gminy Rogów! Od jutra p…