Wójt Rogowa podpisał umowę na budowę instalacji do produkcji energii i ciepła

Dodane przez Urząd Gminy Rogów

8 sierpnia 2019 r. roku Wójt Gminy Rogów Daniel Kołada podpisał umowę z firmą Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice na realizację inwestycji pn. „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów.


Wartość umowy - 2 129 075,58 zł brutto.


Zakres rzeczowy umowy z Wykonawcą obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i uruchomienie 60 kpl. zestawów fotowoltaicznych, 10 szt. kotłów na biomasę oraz 15 zestawów kolektorów słonecznych.

Zadanie realizowane jest w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii-ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Grupą docelową projektu są bezpośrednio: mieszkańcy gminy Rogów oraz pośrednio: mieszkańcy powiatu brzezińskiego oraz województwa łódzkiego.


Celem głównym projektu jest: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w gminie Rogów, skutkujące poprawie stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu spadnie emisja gazów cieplarnianych o 302,21 tony równoważnika CO2/rok.


  • Umowa o dofinansowanie nr. UDA-RPLD.04.01.01-10-0002/18-00 z dnia 12.02.2019 r.
  • Okres realizacji projektu od 12.11.2018 r. do 31.10.2019 r.
  • Wartość projektu: 2 287 162,50 zł
  • Wydatki kwalifikowane: 2 105 000,00 zł
  • Dofinansowanie z UE: 1 789 250,00 zł

Zobacz także

[WIDEO] Dożynki Powiatowe widziane z dro…

XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Pla…

Akcja ratunkowa przy ulicy Tulipanowej. …

Burmistrz Brzezin ogłasza konkurs na Dyr…

Biblioteka w Dmosinie zaprasza na wyjazd…

Poranny wypadek przy ulicy Reformackiej…

Oddaj krew - ocal życie! Niebawem rusza …

[WIDEO] Trwa odbudowa połączeń PKS. Od w…

Zginęły dwie osoby, trzydzieści trzy zos…

Dożynki w Gminie Jeżów już w najbliższą …

Brzezińska Liga Piłki Nożnej: Pierwsze m…

Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicja Po…

Prawo i Sprawiedliwość odkryło karty. Kt…

Wypadek na autostradzie A2. Samochód wyp…

Święto Plonów w Jeżowie już niebawem. Bę…

Zaginęły dwie szesnastolatki! Policja pr…

[ZDJĘCIA] Spowodował kolizję i uciekł z …

Dzisiaj policjanci przeprowadzą ogólnopo…