wersja testowa serwisu

18 milionów złotych w ramach Tarczy Antykryzysowej trafiło do powiatu brzezińskiego

spotkanie-ludzie-komputery

Powiat brzeziński pozyskał już 18 mln złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie przedsiębiorców powiatu brzezińskiego w ramach Tarczy Antykryzysowej 1.0. i 2.0. Jeśli kwota ta nie zabezpieczy złożonych wniosków będziemy występować o kolejne środki.

- Do chwili obecnej przyjęliśmy ponad 1400 wniosków na ogólną kwotą blisko 8 mln. Ponad 4,5 mln złotych trafiło już na konta przedsiębiorców. Obecnie największym zainteresowaniem cieszą się pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, zatrudniających do 9 pracowników, jak również prowadzących działalność jednoosobowo. Pożyczka jest udzielana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, a nabór jest ciągły od 1 kwietnia - czytamy w komunikacie na stronach Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Aktualnie prowadzone są dodatkowe nabory na kolejne wsparcia o:
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne,
- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników
- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń u których nastąpił spadek przychodów.

Dofinansowanie dotyczy tych przedsiębiorców, u których nastąpił spadek obrotów, a w przypadku organizacji i stowarzyszeń u których nastąpił spadek przychodów w okresie 2 miesięcy br. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego,

- Aby oczekiwana przez przedsiębiorców pomoc dotarła bez zbędnej zwłoki prosimy o składanie wniosków kompletnych, poprawnie wypełnionych, czytelnie podpisanych oraz składanie w jednej formie – elektronicznej lub papierowej. W formie papierowej można składać w siedzibie urzędu pracy - dodają przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Brzezinach. - Ze względu na bezpieczeństwo państwa, a także pracowników powiatowego urzędu pracy bardzo proszę, aby w przypadku osobistych kontaktów zachowywać szczególne środki ostrożności, obowiązujące nas wszystkich w całym kraju.

Aktualne informacje dotyczące Tarczy Antykryzysowej oraz wzory wniosków są na stronie urzędu https://brzeziny.praca.gov.pl oraz https://praca.gov.pl.