Brzeziny: Wkrótce kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

445827371_1000343262097222_8220689467729432932_n
fot. UM Brzeziny

W czerwcu i lipcu br. zostaną przeprowadzone kontrole wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Brzeziny, które nie są przyłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Miasta Brzeziny celem okazania:

1. umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków,
2. dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia) z ostatnich 12 miesięcy. Rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), miasto zobowiązane jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie umów zawartych na odbiór ścieków oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie szamb lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

- Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli - mówią urzędnicy.

źródło: UM Brzeziny