Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego już działa. Jakie możliwości dale zarządcom budynków ten system?

construction-2578410_1280
Pixabay

Ważna informacja dla zarządców bloków, budynków przemysłowych, hal, sklepów czy budynków fabrycznych. Teraz książkę obiektu budowlanego można prowadzić także w postaci elektronicznej w systemie c-KOB – informuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do tej pory książka obiektu budowlanego miała formę wyłącznie papierową. Teraz dzięki nowelizacji prawa budowlanego, która weszła w życie 1 stycznia 2023 r., możną ją także prowadzić w postaci elektronicznej. Potrzebny do tego będzie system c-KOB, czyli oficjalna, rządowa aplikacja. Dostępna jest ona pod adresem:c-kob.gunb.gov.pl

Do korzystania z c-KOB nie potrzebny jest żaden specjalistyczny sprzęt czy oprogramowanie. Wystarczy komputer i przeglądarka internetowa. Dostępna jest także jego wersja mobilna na smartfony. Aplikacja jest całkowicie bezpłatna.

Jak informuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego system c-KOB umożliwia założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych. W c-KOB będą odnotowywane m.in. informacje o przeprowadzanych kontrolach, ekspertyzy, przeglądy techniczne, decyzje, postanowienia i zaświadczenia wydawane przez organy administracji publicznej. System umożliwia szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca, łatwą edycję danych, automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom.

Co zyskujesz? 
  • pełną kontrolę nad aktualnością przeglądów,
  • funkcję powiadamiania o zbliżających się kontrolach i przeglądach okresowych,
  • szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca,
  • łatwą edycję danych,
  • automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,
  • niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów,
  • niwelowanie kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów,
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.


Książkę obiektu budowlanego prowadzi się m.in. dla budynków wielorodzinnych, przemysłowych, hal, sklepów i budynków fabrycznych. Obowiązek jej prowadzenia nie obejmuje domów jednorodzinnych, garaży, wiat innych budynków w zabudowie jednorodzinnej czy dróg i mostów.

W dalszej perspektywie system stanie się wyłącznym narzędziem do prowadzenia książki obiektu budowlanego i niemożliwym stanie się prowadzenie jej w formie papierowej. Więcej informacji odnośnie c-KOB można znaleźć na stronach: www.gunb.gov.pl/strona/c-kob oraz www.gunb.gov.pl/strona/pytania-i-odpowiedzi-0#c-KOB.

Źródło: UM Bełchatów na podstawie materiałów przesłanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego