wersja testowa serwisu

Druhowie z OSP Brzeziny podsumowali miniony rok

241650136_6013775721997794_6596296082521742043__20210909-093957_1
fot. OSP Brzeziny

W miniony weekend odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2020.

Zebranie rozpoczęło się od koncertu Orkiestry Dętej OSP, następnie Prezes Zarządu OSP dh Marcin Białobrzeski dokonał otwarcia Zebrania oraz powitał zaproszonych gości. Do Komisji uchwał i wniosków wybrano druhnę Urszulę Bartyzel, druhnę Darię Wójcik, druha Piotra Dziedzica, a do Komisji Skrutacyjnej wybrano druhnę Katarzynę Grzelak, druha Krzysztofa Stempienskiego, druha Marcina Lobę.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności oraz planu na rok 2021 i przyjęciu uchwał, nastąpiły wybory władz OSP, gdzie wybrano 9 osób do zarządu jednostki. Obecnie Struktura organizacyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach przedstawia się następująco:

Zarząd OSP
Prezes – Sławomir Młotkowski
V-ce prezes – naczelnik Krzysztof Jastrzębowski
V-ce prezes – Roman Wargoś
Z-ca naczelnika – Piotr Dziedzic
Skarbnik – Marcin Białobrzeski
Sekretarz - Daniel Strumian
Kronikarz - Urszula Bartyzel
Czł. Zarządu – Daria Wójcik
Czł. Zarządu – Marta Krysztofiak

Działalność operacyjno-szkoleniowa

W 2020 roku OSP Brzeziny uczestniczyło przy 166 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym: przy 34 pożarach, 111 miejscowych zagrożeniach oraz w 11 fałszywych alarmach. Podczas zebrania podsumowano także działalność operacyjną w 2020 roku, a najbardziej aktywni zostali wyróżnieni pamiątkowymi statuetkami. Najczęściej w akcjach brali udział: Sławomir Młotkowski - 101 zdarzeń, Marcin Białobrzeski - 71 zdarzeń, Patryk Śniady - 70 zdarzeń, Wojciech Młotkowski - 68 zdarzeń, Daria Wójcik - 65, Daniel Strumian - 57 zdarzeń.

W podziękowaniu za włożony trud i wysiłek w wieloletnim prowadzeniu jednostki druhny i druhowie na czele z nowym Prezesem podziękowali byłemu Prezesowi druhowi Marcinowi Białobrzeskiemu pamiątkową tabliczka i oklaskami na stojąco.

źródło: OSP Brzeziny

Zobacz zdjęcia: