wersja testowa serwisu

Duże wsparcie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Powiat zakończył realizację projektu, zakupiono rzeczy za ponad 660 tysięcy złotych

Untitled
fot. Starostwo Powiatowe w Kutnie

Powiat Kutnowski zakończył realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19". Projekt był finansowany z Budżetu Państwa oraz Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój lata 2014 - 2020.

Główny celem projektu było  zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie pandemii.

Celem szczegółowym projektu było wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby Covid-19 poprzez zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania, środków ochrony osobistej i wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Wsparciem objętych zostało 157 podmiotów, w tym w pieczy rodzinnej - 154 podmioty, a w pieczy instytucjonalnej - 3. Łącznie zakupiono 6000 sztuk maseczek, 30 000 sztuk rękawiczek, 333 litry płynu, 170 zestawów laptop + torba, 11 telewizorów, 8 urządzeń wielofunkcyjnych, 4 drukarki laserowe, 14 sztuk specjalistycznego oprogramowania, 36 sztuk słuchawek z mikrofonem, 2 projektory, 3 ekrany do projektora, 8 termometrów, a także wyposażenie ośmiu miejsc kwarantanny, tj. szafy, biurka, łóżka, stoliki nocne, lampki biurowe, pościel jednorazową, ozonatory powietrza, stację dezynfekcyjną bezdotykową oraz dekontaminator.

Dofinansowanie realizacji projektu stanowiło 665 135 złotych, w tym pozyskane środki z EFS (560 575,78 zł) oraz przekazana kwota z budżetu państwa (104 669,22 zł).