wersja testowa serwisu

Gmina Dmosin: Zakończyły się przebudowy budynków w Szczecinie i Ząbkach

Gmina Dmosin: Zakończyły się przebudowy budynków w Szczecinie i Ząbkach

Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Dmosin zakończyła realizację operacji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja i rozbudowa budynku 
w Ząbkach".

Operacja miała na celu Wspieranie rozwoju kulturalnego mieszkańców Gminy Dmosin poprzez inwestycje w obiekty kulturalne na terenie Gminy Dmosin.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na operacje typu „Inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kulturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość całkowita operacji wyniosła 1 204 418,64 zł, w tym: koszty kwalifikowane: 795 213,91 zł, wartość dofinansowania UE: 495 062,00 zł i wkład własny Gminy Dmosin 709 356,64 zł.

W ramach operacji wykonane zostały dwie inwestycje:

  • „Przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy w Szczecinie", której zakres obejmował:

- roboty budowlane – roboty rozbiórkowe, zmiany w układzie ścian działowych i konstrukcyjnych, wykonanie nowych otworów w ścianach konstrukcyjnych, wykonanie nowych posadzek, dobudowa do budynku strefy wejściowej, dobudowa pomieszczeń gospodarczych oraz werandy, wykonanie stropodachu nad dobudowaną częścią oraz wykonanie docieplenia budynku oraz stropodachu, wymiana okien montaż drzwi zewnętrznych, montaż drzwi wewnętrznych, wykonanie robót wykończeniowych w budynku: posadzki, wykończenie ścian; wykonanie miejsc postojowych oraz chodników;
- roboty sanitarne – wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej w budynku; wykonanie montażu armatury i przyborów sanitarnych; wykonanie: instalacji kanalizacyjnej, przyłącza kanalizacyjnego;
- roboty elektryczne – demontaż istniejącej instalacji elektrycznej montaż złącz ZK-TL, montaż z zasilaniem rozdzielni, oprzewodowanie do gniazd 230V, montaż osprzętu, montaż grzejników, oprawy oświetleniowe, wyłącznik p.poż, instalacja odgromowa i uziemiająca;
- nadzór inwestorki nad realizacją zadania;
- zakup wyposażenia – 3 stanowiska komputerowe (3 x biurko, 3 x krzesło, 3 x laptop).

Wartość całkowita inwestycji to 643 101,98 zł, w tym: koszty kwalifikowane: 448 940,59 zł, wartość dofinansowania UE: 277 395,99 zł i wkład własny Gminy Dmosin: 365 705,99 zł.

  • „Adaptację oraz rozbudowę budynku w Ząbkach" w ramach inwestycji wykonano:

- roboty budowlane – roboty rozbiórkowe dobudowa do budynku strefy wejściowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych dobudowa do budynku pomieszczeń gospodarczych- pomocniczych, przebudowa ścian działowych i konstrukcyjnych, wykonanie nowych posadzek, wykonanie dachu o konstrukcji drewnianej nad istniejącą oraz dobudowaną częścią obiektu wraz z pokryciem, wymiana okien montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie robót wykończeniowych w budynku; wykonanie izolacji budynku- przeciwwodnych , przeciw wilgociowych, docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wykonanie tynków zewnętrznych; wykonanie miejsc postojowych oraz chodników;
- roboty sanitarne – wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i wody cyrkulacyjnej w budynku; wykonanie montażu armatury sanitarnej; wykonanie instalacji kanalizacyjnej oraz szczelnego szamba;
- roboty elektryczne – demontaż istniejącej instalacji elektrycznej instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego, instalacja gniazd wtykowych 230V , Instalacja ogrzewania elektrycznego 230V, instalacja ochrony przeciwporażeniowej.
- nadzór inwestorki nad realizacją zadania;
- zakup wyposażenia – 3 stanowiska komputerowe (3 x biurko, 3 x krzesło, 3 x laptop).

Wartość całkowita inwestycji to: 561 316,66 zł, w tym: koszty kwalifikowane: 346 273,32 zł, wartość dofinansowania UE: 217 666,01 zł oraz wkład własny Gminy Dmosin 343 650,65 zł.

Zobacz zdjęcia ze Szczecina: 
Zobacz zdjęcia z Ząbek: