wersja testowa serwisu

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Brzezinach: Nowe zmiany dotyczące obsługi klientów

notes

W związku z sytuacją epidemiczną Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzezinach od dnia 20 kwietnia 2020 r. wprowadza system indywidualnej obsługi klienta według zapisów telefonicznych ( TEL: 509 658 188 ) i w tym celu zostanie uruchomiony punkt przyjęć dokumentów, które muszą być dostarczone osobiście do Wydziału Komunikacji i Transportu.

Ze względów bezpieczeństwa Państwa oraz pracowników starostwa, w głównym wejściu do budynku zostanie ustawiony pojemnik wrzutowy. Prosimy o umieszczanie w nim kopert zawierających wyłącznie takie dokumenty, które nie mogą być dostarczone drogą listowną bądź elektroniczną oraz umieszczenie numeru telefonu kontaktowego.

Opłaty związane z dokonywanymi czynnościami prosimy wnosić drogą elektroniczną i potwierdzenie wpłaty załączyć wraz z dokumentami w kopercie.

Rejestracja nowego pojazdu oraz pojazdu zakupionego spoza Powiatu Brzezińskiego
180.50 zł - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
121.50 zł - w przypadku motocykli, naczep, przyczep, ciągników rolniczych;
111.50 zł - w przypadku motorowerów;

Rejestracja pojazdu zakupionego z terenu Powiatu Brzezińskiego przy zachowaniu dotychczasowych tablic rejestracyjnych:
81.00 zł – wszystkie rodzaje pojazdów

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
256.00 zł - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
197.00 zł - w przypadku motocykli,
121.50 zł - w przypadku naczep, przyczep, ciągników rolniczych,
111.50 zł - w przypadku motorowerów.

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami:
100,50 zł

Opłaty należy dokonać na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Brzezinach
07 8781 0006 0042 5281 2000 0010

Opłaty skarbowe (np. za pełnomocnictwo): Urząd Miasta w Brzezinach
45 8781 0006 0040 0031 2000 0010

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
Tel. 46 874-20-91
sprawy związane z rejestracją lub wyrejestrowaniem pojazdów, wymianą lub odbiorem dowodu rejestracyjnego, zgłoszeniem nabycia lub zbycia pojazdów.
Tel. 46 874-20-91 sprawy związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami
Tel. 46 874-31-64 sprawy związane z transportem drogowym, OSK, SKP.

Ponadto informujemy, że zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów można przesyłać drogą pocztową, profilem zaufanym za pomocą platformy e-PUAP .