Najważniejsze wideo w ebr24

Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach organizuje akcję „Bezpieczne Lodowiska 2024”

Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach organizuje akcję „Bezpieczne Lodowiska 2024”
fot. KP PSP w Brzezinach

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w okresie sezonu zimowego Państwowa Straż Pożarna przystępuje do akcji „Bezpieczne Lodowiska 2024", polegającej na udzielaniu pomocy w wylewaniu wody na uprzednio przygotowane miejsca pod sztuczne lodowisko lub ślizgawkę np. na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich czy osiedli.

Założenia akcji:

Strażacy udzielają wsparcia w utworzeniu lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska.

Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu ewentualnie ustawienie barierek.

- Pomocy w przygotowaniu lodowiska powinna udzielić najbliższa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP lub jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w uzgodnionym wcześniej terminie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych - mówi Opracowanie: asp. Bogdan Banaszkiewicz. - Za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator.

Akcja „Bezpieczne Lodowiska 2024" ma za zadanie podniesienie bezpieczeństwa dzieci młodzieży podczas zimowego wypoczynku, jednocześnie zwracając uwagę na zagrożenia płynące z wchodzenia na taflę lodu na sztucznym lub naturalnym zbiorniku wodnym.