Łódzkie rozwija turystykę w regionie. Kolejne dotacje czekają

eg-w-gminie-Rzeczyca

Do 24 lutego samorządy w Łódzkiem mogą składać wnioski o dotacje w konkursie „Infrastruktura Turystyczna Plus 2023". To pomoc dla gmin i powiatów, które chcą wybudować lub zmodernizować infrastrukturę umożliwiającą rozwój turystyki wodnej.

W tym roku wnioski o dotacje mogą składać te jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za zagospodarowanie obszarów nad zbiornikami wodnymi oraz wzdłuż Pilicy, Warty, Bzury i ich dopływów. Do rozdysponowania mamy pół miliona zł. Maksymalna kwota dotacji to 100 tys. na jedno zadanie. Każdy samorząd może złożyć tylko 1 wniosek. Wkład własny to minimum 20% całkowitych kosztów zadania, a dofinansowanie przez Województwo Łódzkie wynosi do 80%. Termin składania wniosków upływa 24 lutego.

Poza rozwojem turystyki i zapewnieniem bezpieczeństwa turystom, chcemy również zapobiegać dewastacji przyrody naszego regionu poprzez wskazywanie i zagospodarowanie miejsc wodowania i postojów dla kajakarzy. Dodatkowo tegoroczna pomoc finansowa daje możliwość stworzenia warunków do uprawiania rekreacji wodnej na zbiornikach, które tworzą ważny potencjał turystyczny regionu łódzkiego, ale nie posiadają jeszcze odpowiedniej infrastruktury.

- To konkurs, dzięki któremu razem - wspólnie z samorządami - możemy podnosić atrakcyjność turystyczną Łódzkiego. Wszyscy wiemy, że brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej ogranicza, a czasem nawet uniemożliwia korzystanie z atrakcji danego regionu. I właśnie po to jest ten konkurs. Zachęcam samorządowców do składania wniosków – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Za dotacje z zeszłorocznej edycji programu przy stanicach wodnych w Spale i Inowłodzu w gminie Inowłódz w powiecie tomaszowskim wybudowane zostały sanitariaty. W miejscowości Łęg w gminie Rzeczyca rozbudowana została z kolei przystań kajakowa. W gminie Osjaków w powiecie wieluńskim rozbudowano infrastrukturę turystyczną Osjakowskiego Centrum Obsługi Turystycznej Czterech Szlaków. W gminie Poświętne w powiecie opoczyńskim rozbudowano przystań kajakową w Kozłowcu, a nowa przystań powstała w Mysiakowcu. W Działoszynie w powiecie pajęczańskim zmodernizowano miejsca postojowe na szlaku wodnym przy rzece Warcie.

Więcej informacji tutaj: https://bit.ly/3Rfhwj0.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi