Najważniejsze wideo w ebr24

Miejscy Radni z Brzezin podjęli pierwsze uchwały

hand-299675_1280

W środę (22 maja) odbyła się kolejna Sesja Rady Miasta Brzeziny. Podczas obrad Radni podjęli kilka uchwał.

Podjęte uchwały:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2024–2027,

- zmiany w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok,

- ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Brzeziny,

- przyznanie 3,5 mln zł dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 4 w Brzezinach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont kapitalny lewej oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 4 w Brzezinach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

- przyznanie 534 tys. zł dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 6 w Brzezinach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 6 w Brzezinach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

- przyznanie 2,04 mln zł dotacji dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

- uchwalenie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2026" będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach,

- ustalenie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Brzezinach (przyjęcie tej uchwały radni uwarunkowali zgodą Burmistrza Miasta na to, iż będą mieć wpływ na treść szczegółowych zapisów regulaminu).

źródło: UM Brzeziny