wersja testowa serwisu

Młodszy Inspektor Dariusz Dziurka nowym Komendantem Miejskim Policji w Łodzi

248-120118

15 września 2020r. mł. insp. Dariusz Dziurka zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji przejął obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi. Na obecne stanowisko awansował z funkcji Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu.

Mł. insp. Dariusz Dziurka od początku swojej kariery zawodowej związany był z bytomską Komendą, gdzie w 1994 r. rozpoczynał służbę jako policjant w Plutonie Pogotowia Policyjnego i Patrolowania ówczesnej KRP w Bytomiu. W trakcie swojej służby przeszedł kolejne stopnie awansu zawodowego. Pełnił kierownicze funkcje m in. zastępcy Komendanta Komisariatu Policji III w Bytomiu, zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu, w 2016 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego w Będzinie, a do dnia 14 września 2020r. Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu

Mł. insp. Dariusz Dziurka jest absolwentem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Zarządzanie Kryzysowe, oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie na kierunku Bezpieczeństwo Imprez Masowych i Zgromadzeń Publicznych

W czasie swojej 26-letniej służby odznaczony Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, oraz Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. Interesuje się sportem, wolny czas lubi spędzać w górach.

źródło: KWP w Łodzi