wersja testowa serwisu

[NA ŻYWO] Trwa Sesja Rady Powiatu Brzezińskiego. Nad czym debatują Radni?

Zrzut-ekranu-2020-01-28-o-12.36.45

We wtorek, 28 stycznia o godzinie 13:00 rozpoczyna się XX sesja V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Informacja o porządku obrad.
3.Nadanie aktu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczyciela ZSP w Brzezinach.
4.Przyjęcie protokołów: z XVI, XVIII i XIX sesji Rady Powiatu.
5.Sprawozdanie Starosty Brzezińskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Brzeziński za rok 2019.
7.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Brzezińskim za 2019 r.
8.Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w Brzezinach za 2019 r.:
a)sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach za 2019 r.,
b)sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach za 2019 r.,
c)sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach za 2019 r.,
d)sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach za 2019 r.,
e)sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 r.
9.Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Brzezinach za 2019 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Brzeziński.
11.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia na rok 2020 Miastu Brzeziny zadania publicznego z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2020 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2020 r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2020 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2020 r.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2020 r.
17.Sprawy różne.
18.Zakończenie obrad.