Nowe stawki odbioru śmieci w Brzezinach

smieci-kosz

Od dnia 1 stycznia 2023 roku na terenie miasta Brzeziny obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 35 zł od jednego mieszkańca.

Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawka opłaty za pojemnik przeznaczony do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odbioru, wynosi odpowiednio:
1) o pojemności 120 l - w wysokości 26,80 zł;
2) o pojemności 240 l - w wysokości 53,60 zł;
3) o pojemności 1100 l - w wysokości 245,60 zł;
4) o pojemności 5000 l - w wysokości 1116,60 zł.

Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy:
Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 206,19 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wszelakie informacje oraz wyjaśnienia dotyczące przepisów obowiązujących w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Brzeziny można uzyskać pod numerem tel. 46 8742667.

W Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35, działa ogólnodostępny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przyjmujący następujące selektywnie zebrane odpady komunalne z terenu Miasta Brzeziny. Do PSZOK, mieszkańcy dostarczają odpady komunalne we własnym zakresie.

Kalendarz odbioru odpadów: 

źródło: UM Brzeziny