Poprawa dostępności Urzędu Miasta w Brzezinach

Fotoram.io
fot. UM Brzeziny

Urząd Miasta Brzeziny wychodzi naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami. Zakupione zostały pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących, zamontowano tabliczki z napisami Alfabetem Braille'a, pojawił się także schodołaz, który ułatwi wstęp na wyższe kondygnacje osobom na wózkach.

Schodołaz ma nośność do 168 kg. Mogą z niego korzystać zarówno osoby na wózkach inwalidzkich, jak i poruszające się o kulach. Z kolei pętla indukcyjna znacząco poprawia skuteczność aparatów słuchowych, selekcjonując najważniejsze, wymagające wzmocnienia informacje, spośród morza otaczających nas dźwięków.

źródło: UM Brzeziny