wersja testowa serwisu

Pięć firm zainteresowanych przygotowaniem dokumentacji dla obwodnicy Brzezin

Pięć firm zainteresowanych przygotowaniem dokumentacji dla obwodnicy Brzezin

Poznaliśmy oferty w przetargu na opracowanie studium korytarzowego dla obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72. Inwestycja powstaje w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Oferty w przetargu złożyło pięć polskich przedsiębiorstw. Oferowane ceny wahają się od 3,9 do 5,6 miliona złotych, zaś kwota przeznaczona przez GDDKiA na ten cel wynosi 4,7 mln złotych.

- Oznacza to, że cztery oferty mieszczą się w naszym budżecie - informują przedstawiciele GDDKiA. - Po szczegółowej analizie złożonych ofert komisja przetargowa wskaże tę najkorzystniejszą. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, to koniec października tego roku.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Brzezin jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w związku z przebiegiem drogi krajowej nr 72. Trasa jest połączeniem pomiędzy drogą ekspresową S8 Warszawa - Piotrków Trybunalski a Łodzią i korytarzem północ-południe, czyli autostradą A1. Cały ruch odbywa się przez ścisłą zabudowę miejską Brzezin.

Budowa obwodnicy Brzezin odciąży miasto od ruchu do i z Łodzi w kierunku drogi ekspresowej S8. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo mieszkańców i komfort codziennego życia. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska. Kierowcom skróci zdecydowanie czas przejazdu między autostradą A1 i drogą ekspresową S8.

źródło: GDDKiA