wersja testowa serwisu

Polski Ład wspomaga nasze samorządy. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w powiecie i gminach Bolimów i Kowiesy?

Polski Ład wspomaga nasze samorządy. Jaki inwestycje zostaną zrealizowane w powiecie i gminach Bolimów i Kowiesy?

Poseł na Sejm RP, Grzegorz Wojciechowski oraz Senator RP Rafał Ambrozik odwiedzili kolejne samorządy powiatu skierniewickiego.

Tym razem parlamentarzyści gościli w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach oraz w Urzędach Gminy Bolimów i Kowiesy. Wizyty miały związek z przyznanymi ostatnio dofinansowaniami w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład".

Samorząd Powiatu Skierniewickiego wzbogacił się o 4 655 000 złotych. Dofinansowanie to przeznaczone będzie na przebudowę drogi powiatowej nr 1320E na odcinku od granicy z powiatem brzezińskim w kierunku miejscowości Słupia.

- To dofinansowanie jest dla nas ważne z tego względu, że to 95% całości zadania. Nasz powiat nie jest w stanie udźwignąć takich inwestycji przy niższym dofinansowaniu - powiedział ESK24, Starosta Mirosław Belina.

Wkrótce planowane są kolejne nabory w ramach „Polskiego Ładu". Czy władze naszego powiatu także będą starały się pozyskać dofinansowanie? Jeśli tak, to w jakim kierunku będą składać wnioski?

- Tym kierunkiem jest złożenie wniosku na dokończenie drogi Skierniewice - Głuchów. Jest to ważna droga w powiecie skierniewickim. Częściowo jest już przebudowana, natomiast został jeszcze odcinek około 10 kilometrów, a wartość zadania wynosi około 20 milionów złotych. Oczywiście sami tego nigdy nie dalibyśmy rady zrobić. Liczymy, że w kolejnym naborze „Polskiego Ładu" to dofinansowanie zdobędziemy - dodaje Starosta Skierniewicki.

Duże wsparcie finansowe otrzymała także gmina Bolimów. 5 015 148, 02 zł wspomoże modernizację sieci wodociągowej, na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kęszycach samorząd otrzymał 2 434 272, 50 zł, a na inwestycje wodno-kanalizacyjne - 1 370 409 złotych.

- To największa w historii gminy Bolimów dotacja z środków zewnętrznych. Dofinansowania, które otrzymaliśmy będą przeznaczone na rzeczy, które bezpośrednio będą służyć mieszkańcom i przełożą się na to, czym najbardziej nam zależy, czyli komfort życia w mieście i gminie - komentuje Patryk Kołosowski, Zastępca Wójta Gminy Bolimów.

Natomiast gmina Kowiesy otrzymała łącznie 8 518 733 złotych, w tym 2 213 733 zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne, 1 900 000 zł na modernizację wiaduktu drogowego w miejscowości Michałowice, 2 125 000 zł na rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Gminy oraz 2 280 000 zł na rozbudowę drogi gminnej Lisna - Paplinek - Chrzczonowice (2,4 km).

- To są pieniądze, które w tak znaczącym stopniu są w stanie poprawić naszą infrastrukturę. Przy udziale własnych środków, co prawda niewielkich, bo to pięcio- lub maksymalnie piętnastoprocentowe udziały, jesteśmy w stanie zrealizować bardzo duże inwestycje, które są potrzebne dla naszych mieszkańców - podkreśla Wójt Gminy Kowiesy, Jarosław Pepka. - Te inwestycje pewnie byłyby możliwe bez tych dofinansowań, jednak przy rosnącej inflacji, zmieniających się warunkach finansowania i budżecie jaki mamy (20,5 mln złotych - przyp. red.), to byłaby utopia. Nie bylibyśmy w stanie w żaden sposób tych zadań przynajmniej w jednym roku zrealizować.Jeżeli chodzi chociażby o wiadukt kolejowy, którego remont opiewałby przynajmniej na 1,9 mln złotych, to jest 10 lat przy tych obciążeniach, które wewnątrz mamy, czyli utrzymanie jednostek, oświaty i inne zadania budżetowe.

Włodarz gminy Kowiesy podkreśla, że w kolejnych naborach w ramach Funduszu „Polski Ład" będzie starał się pozyskać kolejne dofinansowania.

Jesteśmy przygotowani projektowo, nigdy nie zostawiam zadań na później, staram się przewidywać pewne sytuacje, które mogą nas zaskoczyć. Taką sytuacją jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Wielezinie. Mamy bardzo trudne złoże, które wymaga uzupełnienia i będziemy starali się aplikować o środki na ten cel - mów Wójt Jarosław Pepka. - To, co pozostaje, to drogi. Jeśli będą te możliwości, to będziemy starali się rozbudowywać infrastrukturę drogową, bo ona jest bardzo potrzebna mieszkańcom i na tym także będę się skupiał.

Zobacz zdjęcia: 
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach: 
Gmina Bolimów: 
Gmina Kowiesy: