wersja testowa serwisu

Powiat brzeziński z grantem dla DPS-ów. Pieniądze zostaną wykorzystane na walkę z Covid-19

Powiat brzeziński z grantem dla DPS-ów. Pieniądze zostaną wykorzystane na walkę z Covid-19

​Starostwo Powiatowe w Brzezinach otrzymało grant na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią Covid-19, w ramach projektu pn. Łódzkie Pomaga, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczących w środowisku lokalny Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kwota przyznanego grantu wynosi 231 186,30 zł. Grant zostanie wykorzystany w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się pandemii Covid-19 w przeciwdziałaniu jej negatywnym skutkom w Domach Pomocy Społecznej działających na terenie powiatu brzezińskiego.

W związku z tym środku zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia, zakup środków ochrony indywidualnej oraz testów na Covid-19 dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach i Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

- Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa pensjonariuszy i pracowników domów oraz zniwelowania negatywnych skutków pandemii, takich jak poczucie osamotnienia oraz brak możliwości widywania rodziny oraz bliskich osób - podkreślają przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Brzezinach.