Przebudowa targowiska w Brzezinach coraz bliżej. Podpisano umowę z wykonawcą

47077393-4EB5-4894-BFBC-03BF637CDC03
fot. UM Brzeziny

Burmistrz Brzezin Ilona Skipor i Izabela Kolasa, skarbnik miasta podpisały umowę z firmą Kapibara sp. z o.o. sp. komandytowa, którą reprezentował Mateusz Małyjurek - członek zarządu. Jej przedmiotem jest przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach.

Zgodnie z zawartą umową, za kwotę niewiele ponad 9,5 mln złotych wykonawca zobowiązał się do opracowania dwóch koncepcji przebudowy targowiska, a po akceptacji jednej z nich wykonania projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę i przebudowę targowiska przy ul. Lasockich w Brzezinach.

- W ramach tej inwestycji zaplanowano budowę pawilonów handlowych oraz placu utwardzonego dla handlu z „wolnej ręki", budowę obiektu sanitarnego wraz z zapleczem technicznym oraz miejscem gromadzenia odpadów stałych, a także budowę oświetlenia, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej i monitoringu, budowędróg wewnętrznych, miejsc postojowych w obrębie pawilonów, alejek, dojść, dojazdów budowę parkingu wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej, oświetleniem i odwodnieniem, urządzenie zieleni i małej architektury - czytamy na stronach Urzędu Miasta Brzeziny.

Inwestycja ta obejmuje obszar o łącznej powierzchni ponad 1,2 hektara. Poza godzinami handlu może być wykorzystany do organizacji, na przykład różnego rodzaju imprez, wydarzeń itp.

- Dziewięćdziesiąt procent wartości tej inwestycji, a więc ponad 8,5 miliona złotych dofinansowana zostanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład", a 10 procent stanowią środki własne miasta - dodają władze Brzezin. - Termin realizacji inwestycji, na którą wykonawca udziela 72-miesięcznej gwarancji, wynosi 13 miesięcy.