wersja testowa serwisu

Radna wojewódzka Dorota Więckowska z wizytą w Błaszkach. Spotkanie miało charakter gospodarczy

11-1
fot. UM Błaszki

Na zaproszenie Burmistrza Błaszek Piotra Świderskiego w środę, 27 października br. wizytę w Błaszkach złożyła Dorota Więckowska Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

Spotkanie miało charakter gospodarczy. Radna wraz z Burmistrzem Błaszek odwiedziła cztery sołectwa w naszej gminie, w których zrealizowano lub są w trakcie realizacji prace współfinansowane z budżetu województwa łódzkiego w ramach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Dotacją objętych zostało sześć sołectw z naszej gminy. Burmistrz wraz z radną odwiedzili cztery sołectwa: Gruszczyce, Mroczki Małe, Skalmierz oraz Łubna – Jakusy.

Podczas wizyty w terenie z radną wojewódzką Burmistrz Błaszek rozmawiał na temat bieżącej działalności samorządu, realizacji inwestycji oraz planów inwestycyjnych na najbliższe lata.

Po wizytacji w terenie Dorota Więckowska radna wojewódzka zabrała głos podczas XLIII Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach. Z radnymi miejskimi podzieliła się swoją opinią na temat realizacji inwestycji ze środków budżetu województwa łódzkiego. Podkreślała, iż Gmina Błaszki wykorzystała przyznane dotacje w najlepszy możliwy sposób, co z pewnością będzie miało wpływ na pozyskanie kolejnych dotacji przez Gminę. Radna Dorota Więckowska wyraziła również uznanie dla Burmistrza Błaszek za złożony w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład wniosek, dzięki któremu Gmina wzbogaci się o inwestycję opiewającą na kwotę 9 337 946,60 zł.

Źródło: Gmina Błaszki