wersja testowa serwisu

Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszycach dobiegł końca

53618950-BEB3-45E1-9795-04C091132D9F
fot. Urząd Gminy Jeżów

W ramach zadania dokonano wymiany starego pokrycia dachowego na nowe z blachy trapezowej. 

W realizację projektu zaangażowani byli mieszkańcy sołectwa, którzy poświęcili swój czas, sprzęt i siły, by pomóc w realizacji przedmiotowego zadania. Przede wszystkim strażacy ochotnicy należący do OSP Przybyszyce aktywnie włączyli się w prace remontowe oraz zabezpieczające teren budowy w czasie wykonywanego remontu. Mieszkańcy dbali również o ogólny porządek na terenie budowy.

Na zadanie pozyskano dofinansowanie z budżetu samorządu województwa łódzkiego w ramach małych projektów lokalnych, tzw. grantów sołeckich. 

Całkowita wartość zadania: 25 000,00 zł w tym:

• dotacja z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego – 10 000,00 zł
• środki własne z budżetu Gminy Jeżów – 15 000,00 zł

źródło: UG Jeżów