wersja testowa serwisu

Rozstrzygnięto Konkurs "List do Taty". Laureat z naszego okręgu doceniony także w etapie ogólnopolskim

Rozstrzygnięto Konkurs "List do Taty". Laureat naszego okręgu doceniony także w etapie ogólnopolskim

Rozstrzygnięto etap okręgowy VI Edycji Konkursu "List do Taty" przeprowadzanego przez Senatora RP Przemysława Błaszczyka wraz z Komisją Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz zespołem Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego.

Patronat honorowy nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Konkurs jest organizowany w okręgach wyborczych senatorów, którzy zgłosili się do udziału w jego przeprowadzeniu (lista senatorów – organizatorów konkursu).

Podstawowym celem konkursu, organizowanego co dwa lata od 2011 r., jest propagowanie odpowiedzialnego ojcostwa. Jest on adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych, których zadaniem jest napisanie pracy na temat: kim jest i co dla mnie znaczy mój tata, która może mieć formę listu do ojca (formularze konkursowe, na których praca musi być napisana, udostępniają szkołom biura senatorskie). 

Konkurs był przeprowadzony w szkołach w czerwcu 2021 r. W konkursie wzięło udział 82 uczniów z 17 szkół, jest to wynik skromniejszy niż w latach ubiegłych ale niewątpliwie wpływ na niego miała pandemia i nauczanie zdalne w szkołach.

Jury wyłoniło następujących laureatów:
I miejsce – Wiktor Hałas ze Szkoły Podstawowej nr. 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy.
II miejsce – Amelia Rogaczewska z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.
III miejsce – Dawid Kaszyński ze Szkoły Podstawowej w Niemysłowie.

Zostały przyznane również wyróżnienia dla następujących osób:
Przemysław Sęczkowski ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach
Wiktoria Cybulska z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie
Maria Olejniczak ze Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie
Maja Adamiak ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świnicach Warckich
Dominik Materek ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie.

Zwycięska praca została przesyłana do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP i będzie brała udział w etapie ogólnopolskim. Zwycięzca konkursu był gościem Senatora Przemysława Błaszczyka podczas uroczystości wręczenia nagród krajowych w Senacie RP. Plan uroczystości obejmował zwiedzanie parlamentu, uroczystość ogłoszenia wyników konkursu, obiad oraz wizytę w Centrum Nauki Kopernik.

Co ważne podkreślenia, Wiktor Hałas ze Szkoły Podstawowej nr 3. im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy, który wygrał okręgowy etap konkursu "List do Taty", zajął także drugie miejsce w edycji ogólnopolskiej!

Celem konkursu było:
- skierowanie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z niezastąpioną rolą ojca w życiu dziecka,
- zaangażowanie jak największej liczby szkół w propagowanie roli ojca w budowaniu harmonii rodzinnej i procesie wychowawczym dzieci,
- tworzenie lokalnych środowisk wspierających kulturę odpowiedzialnego ojcostwa,
- propagowanie przykładów dobrego godzenia życia rodzinnego z pracą zawodową ojców rodzin,
- zainteresowanie senatorów rolą ojców w polskich rodzinach, a w szczególności w życiu i rozwoju emocjonalnym dziecka.