wersja testowa serwisu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych także dla powiatów brzezińskiego i łódzkiego wschodniego

A0D54C58-0ABF-425C-89AC-56F568ABD033

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o Rządowym Funduszu Inwestycji lokalnych, w którego puli znajduje się aż 12 miliardów złotych na lokalne projekty w skali całego kraju. Dowojewództwa łódzkiego trafi ponad 682 milionów złotych! Nie zabraknie także dofinansowań dla powiatów brzezińskiego i łódzkiego wschodniego.

Dla samorządów z powiatów brzezińskiego i łódzkiego wschodniego oznacza to aż 57 246 346 złotych rządowego wsparcia na projekty bliskie mieszkańcom i tak potrzebne w tych trudnych czasach inwestycje w naszych małych ojczyznach.

Szczegóły:

Miasto Brzeziny: 12 000 000 zł na budowę nowego systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Brzezinach;

Gmina Brzeziny: 700 000 zł na przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku gminnego w msc. Małczew

Gmina Dmosin: 500 000 zł na adaptację istniejącego budynku dla nowego oddziału przedszkolnego przy SP w Kołacinie;

Gmina Jeżów: 2 700 000 zł na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jeżowie;

Gmina Rogów: 3 000 000 zł na uporządkowanie gospodaki wodno-ściekowej w Gminie Rogów;

Powiat Łódzki Wschodni: 346 346 zł na wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 2900E ul. Żeromskiego w Tuszynie;

Gmina Andrespol: 3 500 000 zł na budowę bezkolizyjnego układu drogowego pomiędzy miejscowościami Bedoń Przykościelny oraz Andrespol oraz 3 500 000 zł na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem i modernizacja basenu z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem na terenie GOSiR w Wiśniowej Górze;

Gmina Brójce: 1 800 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kurowicach; 2 500 000 zł na budowę drogi na terenach inwestycyjnych Gminy Brójce wraz z uzbrojeniemoraz 2 900 000 zł rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bukowcu;

Gmina Koluszki: 1 000 000 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Koluszkach;

Gmina Nowosolna: 3 000 000 zł na przebudowę budynków instytucji kultury oraz 8 000 000 zł na przebudowę dróg gminnych;

Gmina Rzgów: 1 000 000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej;

Tuszyn: 3 800 000 zł na przebudowę i rozbudowę stadionu miejskiego oraz 7 000 000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie