wersja testowa serwisu

Sprzęt za ponad 75 tysięcy złotych trafił do Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Jeżów

161002539691_20210107-145244_1
fot. Urzą∂ Gminy Jeżów

W czwartek, 7 stycznia w Urzędzie Gminy Jeżów odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jeżów. W spotkaniu, oprócz Wójta Mariusza Guzickiego i druhów, uczestniczył także przedstawiciel Dysponenta Funduszu – Ministra Sprawiedliwości – Piotr Cieplucha.

Gmina Jeżów pozyskała dofinansowanie w wysokości 75 000 złotych na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Przybyszyce, Ochotniczej Straży Pożarnej Jasienin i Ochotniczej Straży Pożarnej Jeżów.

W ramach dofinansowania zakupiono sprzęt i wyposażenie dla:

OSP Przybyszyce
Zestaw ratownictwa technicznego (składający się z: automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED); sprzętu do oznakowania terenu akcji, piły ratowniczej do szyb klejonych, 2 szt. pilarek do drewna, detektora napięcia, dmuchawy spalinowej, przenośnego masztu oświetleniowego, 2 szt. latarek ładowalnych), kpl. 1 o łącznej wartości 22 240,40 zł brutto.

OSP Jasienin

Zestaw ratownictwa technicznego (składający się z: zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów; pilarki do drewna; dmuchawy spalinowej, detektora napięcia; bosaka dielektrycznego; sprzętu do oznakowania terenu akcji; latarki ładowalnej; piły ratowniczej do szyb klejonych; zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy i pasażera; osłony zabezpieczającej poszkodowanego), kpl. 1 o łącznej wartości 25 798,00 zł brutto.

OSP Jeżów

Ubrania specjalne ochronne, szt. 8 o łącznej wartości 26 961,00 zł brutto.

Całkowita wartość zadania wyniosła 76 361,70 złotych, w tym wkład własny gminy Jeżów w wysokości 1 361,70 zł.