wersja testowa serwisu

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" w Brzezinach otrzymało grant na zakup komputera

ebr1

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" w Brzezinach otrzymał grant w wysokości 4200 złotych z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Grant jest pomocą doraźną ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030 i będzie przeznaczony na zakup zestawu komputerowego do biura stowarzyszenia.