wersja testowa serwisu

Termomodernizacja budynku na terenie DPS-u w Dąbrowie zakończona. Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie

Untitled
fot. Starostwo Powiatowe w Brzezinach

Zakończono realizację projektu: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynku, w którym realizowane będą zadania pomocy społecznej w formie mieszkań chronionych.

Uroczystego otwarcia budynku dokonali: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk, Starosta Powiatu Brzezińskiego Renata Kobiera, Wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Aldona Świderek oraz właścicielka firmy remontującej Pani Anna Piechota.

Beneficjent projektu był Powiat Brzeziński, a jego realizatorem Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 151 681,28 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 651 856,76 zł.

źródło: Starostwo Powiatowe w Brzezinach

Zobacz zdjęcia: