wersja testowa serwisu

Trwa budowa nowej stacji uzdatniania wody w Wągrach

img_20210906_113339
fot. UG Rogów

Trwają prace związane z budową stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Wągry. Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego na ten cel dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zadanie będzie obejmowało: postawienie nowego budynku SUW wraz z niezbędnymi instalacjami, wykonanie dwóch zbiorników magazynowych wody uzdatnionej o pojemności 100 m3 każdy, montaż pomp głębinowych, urządzeń oraz armatury na potrzeby nowobudowanej SUW, wykonanie instalacji technologicznych oraz wodociągowo – kanalizacyjnych, wykonanie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki, czyszczenie odstojnika wód popłucznych i stawu chłonnego, wykonanie instalacji elektrycznej, rozdzielni technologicznej sterowniczej. Wykonanie zostanie również zagospodarowanie terenu działki: powstaną drogi wewnętrzne utwardzone kostką brukową, ogrodzenie oraz uzbrojenie terenu.

Koszt budowy nowej stacji uzdatniania wody wyniesie 2 214 000,00 zł brutto. Uzyskane dofinansowanie na ten cel wynosi 1 800 000,00 zł.

źródło: UG Rogów