Uczniowie z Brzezin stworzyli zakładki do książki o tematyce antyuzależnieniowej

IMG_4571
fot. MBP w Brzezinach

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach został rozstrzygnięty konkurs dla uczniów klas 4-8 brzezińskich szkół podstawowych na projekt zakładki do książki o tematyce antyuzależnieniowej zorganizowany z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach.

Do współpracy zaproszono Urząd Miasta Brzeziny, który wsparł to działanie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Do Komisji Konkursowej, której przewodniczyła dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach – Danuta Bączyńska, wpłynęły 23 prace uczniów ze wszystkich trzech szkół podstawowych w Brzezinach. W czasie uroczystego rozstrzygnięcie konkursu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach – Barbara Kosma wraz z Burmistrzem Miasta Brzeziny – Dariuszem Guzkiem wręczyli nagrody i dyplomy wszystkim uczestnikom, podziękowali też uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w promowanie zdrowego stylu życia.

Zwycięska praca zostanie powielona w nakładzie 4 tysi wecysztuk i posłuży jako materiał promocyjno-edukacyjny, a projekty wszystkich zakładek można oglądać w brzezińskiej bibliotece do końca czerwca.

źródło: MBP w Brzezinach