wersja testowa serwisu

W Dmosinie Pierwszym powstała siłownia zewnętrzna

dscn0825
fot. Urząd Gminy Dmosin

Gmina Dmosin zakończyła realizację projektu współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Projekt pn. „Wspieranie rozwoju i integracji społeczności lokalnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Dmosin Pierwszy" był wykonany w dwóch etapach i polegał na:
1) dostawie wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Dmosin Pierwszy w zestawieniu:
- biegacz podwójny - 1 szt.,
- orbitrek wolnostojący - 1 szt.,
- wahadło + biegacz + twister - 1 szt.,
- wioślarz wolnostojący - 1 szt.,
- ławka z oparciem - 1 szt.,
- tablica z regulaminem - 1 szt.

za kwotę 14 952,37 zł brutto oraz:
2) wykonaniu ogrodzenia placu siłowni zewnętrznej, które obejmowało:
- rozbiórkę muru z cegły i podłoża betonowego,
- zabetonowanie słupków ogrodzeniowych,
- obsadzenie przęseł o łącznej długości 56 mb i zawieszeniu dwóch furtek

za kwotę 11 316,00 zł brutto. 

Wartość całkowita projektu wyniosła: 26 268,37 zł brutt.

źródło: UG Dmosin