wersja testowa serwisu

W Popniu remontowano drogę powiatową. Inwestycja kosztowała blisko 400 tysięcy złotych

W Popniu remontowano drogę powiatową. Inwestycja kosztowała blisko 4000 tysięcy złotych
fot. Starostwo Powiatowe w Brzezinach

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 2918 E, wraz z przepustem, w miejscowości Popień (gm. Jeżów). Wartość robót budowlanych wyniósł 391 000 zł.

W ramach zadania wykonano remont drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Popień na długości 565 mb. Zadanie obejmowało sfrezowanie istniejącej warstwy ścieralnej, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, remont zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m i grubości 12 cm z kruszyw łamanych, odmulenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu, remont przepustu jednootworowego o przekroju kołowym o średnicy DN 1500 mm o długości 10,70 m oraz montaż barier energochłonnych.

Koszt prac wyniósł 391 000 złotych, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 300 000 zł, a dotacja celowa udzielona przez gminę Jeżów - 20 000 złotych. Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo Drogowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Piotrkowska 276 bud. A, 90 – 361 Łódź.