wersja testowa serwisu

W Radomsku można oddawać osocze

645364

Dzięki zaangażowaniu wicewojewody łódzkiego Krzysztofa Ciecióry, osoby z południa województwa, które już pokonały koronawirusa, nie będą musiały jeździć do Łodzi aby oddać osocze. Teraz punkt do oddawania osocza stworzono w Radomsku.

Osocze będzie pobierane od ozdrowieńców przy użyciu specjalnego separatora sfinansowanego ze środków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, którego zakup koordynował wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra. W najbliższym czasie, na terenie województwa łódzkiego, przewidziane jest otwarcie dodatkowych 3 punktów pobrań osocza od ozdrowieńców.

O możliwości oddawania osocza w Radomsku, na wspólnej konferencji prasowej w Punkcie Pobrań Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36, poinformowali wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra oraz dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi - Edyta Wcisło.

źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki