wersja testowa serwisu

Wójt gminy Zduńska Wola ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

1
Wójt gminy Zduńska Wola ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego:
 1. Rodzaj, typ sprzedawanego samochodu:

Samochód specjalny pożarniczy STAR JELCZ 005 o numerze rejestracyjnym EZD T940, stanowiący mienie Gminy Zduńska Wola

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka, Typ – STAR JELCZ 005

Rodzaj pojazdu – specjalny/pożarniczy

Rok produkcji – 1981r.

Data pierwszej rejestracji – 19.11.1981 r.

Numer rejestracyjny – EZD T940.

Kolor powłoki lakierniczej – czerwony
Numer fabryczny nadwozia – P244LMJ07091

Rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym

Pojemność – 6842,00 cm3

Rodzaj skrzyni biegów – manualna


 1. Cena wywoławcza – 3.300,00 zł brutto
 2. Dowód sprzedaży stanowi umowa kupna-sprzedaży.
 3. Ustala się minimalne postąpienie w wysokości 200,00 zł.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli,
  Zielona 30, sala konferencyjna 24 – II piętro.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium
  w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) w terminie do dnia 12.2020 r. do godz. 900 przelewem na rachunek bankowy nr 82 1240 3305 1111 0000 2933 7473;

Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium, które zostanie zaksięgowane na koncie sprzedającego do ww. terminu. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium odpowiednio wcześniej aby kwota mogła być zaksięgowana do dnia wymaganego przez Sprzedającego. Uczestnik, którego wadium nie wpłynęło na konto Sprzedającego do ww. terminu nie może wziąć udziału w przetargu.

 1. Wadium przepada na rzecz Gminy Zduńska Wola, jeżeli ustalony w przetargu Nabywca odstąpi od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 5 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, z zastrzeżeniem, iż wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet kupna samochodu.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu podpisania umowy.
 4. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 5. Organizują cy przetarg zastrzega sobie prawo wycofania samochodu z przetargu bez podania przyczyny.
 6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Samochód pożarniczy STAR JELCZ 005 będzie można oglądać przy strażnicy OSP Zamłynie w dniu 07.12.2020 r. w godz. 13:00 – 15:00 po uzgodnieniu telefonicznym tel. 502 353 728.

Dodatkowych informacji na temat zbywanego samochodu udziela Wojciech Knera
Urząd Gminy Zduńska Wola pokój Nr 22 tel. 502 353 728 w godzinach 800 – 1400

 1. Treść niniejszego ogłoszenia oraz zdjęcia pojazdu są zamieszczone na stronie internetowej: zdunskawola.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola.

Źródło: Gmina Zduńska Wola