Za nami kolejna debata o bezpieczeństwie w rolnictwie

267-159502
fot. KPP w Brzezinach

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach insp. Marcina Grzelaka, odbyła się kolejna debata pt. „(NIE)bezpieczeństwo podczas prac polowych".

Na wstępie głos zabrał gospodarz terenu, Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki, który przywitał zaproszonych gości i wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego brzezińskiej komendy policji podinsp. Dariuszem Kurkiem przybliżyli ideę debaty. Następnie jako podmiot wspierający głos zabrała Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Brzezinach Małgorzata Walas, wskazując na potrzebę organizowania tego typu spotkań. 

Jako pierwszy z prelegentów, swoją prezentację omówiła Justyna Kubiak – specjalista PT KRUS w Brzezinach. Prezentacja ta przedstawiała najczęściej występujące wypadki i sposoby im zapobiegania. Kolejnym z prelegentów był Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach – asp. Łukasz Miazek, którego prezentacja multimedialna dotyczyła bezpieczeństwa rolnika na drodze publicznej oraz podczas wykonywania prac polowych. 

Po tym wystąpieniu głos zabrał Naczelnik Wydziały Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Brzezinach podinsp. Dariusz Kurek, który omawiając szeroko pojmowane bezpieczeństwo na obszarach wiejskich wskazywał na istotną rolę w tym zagadnieniu policyjnych programów i aplikacji jakimi są „Dzielnicowy bliżej nas" i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa". 

Na zakończenie wszyscy przybyli na debatę samorządowcy i rolnicy wypełnili ankiety i wzięli udział w zorganizowanym przez KRUS konkursie z zakresu bezpieczeństwa podczas prac polowych. Natomiast funkcjonariusz Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii mł. asp. Rafał Wojtysiak przedstawił zgromadzonym walizkę edukacyjną, która zawierała materiały związane z problematyką narkotykową. Wszystkie obszary tematyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem w śród zebranych.

źródło: KPP w Brzezinach