wersja testowa serwisu

Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24 grudnia. Kto i kiedy może z niego skorzystać?

rodzina

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy związany z pandemią koronawirusa został przedłużony do 24 grudnia. Przysługuje on - w określonych przypadkach - rodzicom dzieci do 8 lat.

O jakie sytuacje chodzi? Jak czytamy na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zasiłek przysługuje rodzicom w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko lub gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii, a także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Jak ww. zasiłek opiekuńczy funkcjonuje w przypadku dzieci niepełnosprawnych? Tak samo, jednak z takim wyjątkiem, że zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ważne jest, że zasiłek nie przysługuje w przypadku, gdy jeden z rodziców może zapewnić opiekę dziecku, ponieważ np. jest bezrobotny lub przebywa urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego.

Więcej szczegółów w TYM MIEJSCU.