wersja testowa serwisu

Zły stan drogi powiatowej w Przyłęku Dużym. Kiedy doczekamy się remontu?

Untitled
fot. nadesłane

Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy gminy Rogów, którzy narzekają na stan drogi powiatowej nr 5103E w Przyłęku Dużym.

Jak czytamy w wiadomościach, które trafiły do naszej redakcji, od wielu lat stan drogi w Przyłęku Dużym pozostawia wiele do życzenia. Kierowcy obawiają się m.in. o swoje auta, które narażone są na uszkodzenia. Po ostatnich obfitych deszczach, ubytki w drodze wypełniły się wodą, "maskując" dziury, przez co zrobiło się jeszcze bardziej niebezpiecznie.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie ze Starostwem Powiatowym w Brzezinach. Jak udało nam się dowiedzieć, samorząd powiatowy jest w trakcie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 5103E Niesułków – Kołacin – Jeżów w miejscowości Przyłęk Duży.

- W ubiegłym roku opracowana została koncepcja przebudowy drogi powiatowej nr 5103E. Przedmiotowa droga nie spełniała warunków technicznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Droga posiada wąski pas drogowy. Wobec czego należało wszcząć czasochłonne procedury wykupu i podziału działek pod poszerzenie pasa drogowego. Sytuacja ta uniemożliwiała wykonanie przez powiat brzeziński wcześniejszej przebudowy tej drogi i aplikowania o środki pochodzące z różnych źródeł dofinansowania. Na chwilę obecną opracowane zostały mapy do celów projektowych i zostanie wszczęta procedura uzyskania decyzji środowiskowej - mówią przedstawiciele władz powiatu brzezińskiego.

Jak podkreślają władze powiatu brzezińskiego, do czasu wykonania remontu, mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, na bieżąco wykonywane są prace polegające na uzupełnianiu ubytków na drodze.

- Z chwilą uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, Powiat Brzeziński będzie ubiegał się 
o dofinansowania i niezwłocznie wykona przebudowę drogi powiatowej Nr 5103 w miejscowości Przyłęk Duży - dodają władze Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Zobacz zdjęcia: