wersja testowa serwisu

ZUS zakończył wypłatę czternastych emerytur

IMG_0141

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłatę czternastych emerytur. Do 543 tys. emerytów i rencistów z łódzkiego w ramach tzw. „czternastki", trafiło ok. 630 mln zł. Pełną wysokość czternastej emerytury otrzymało 84 proc. uprawnionych z naszego terenu.

Czternaste emerytury były wypłacane wraz z listopadowymi wypłatami świadczeń. Ostatnia transza wypłat trafiła do klientów 1 grudnia. 

Tzw. czternastka w 2021 r. wynosiła 1250,88 zł brutto i była wypłacana z urzędu. Otrzymały ją osoby, które 31 października 2021 r. miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymały osoby, których prawo do świadczeń jest zawieszone.

Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymały osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W województwie łódzkim pełną kwotę czternastki otrzymało 451 tys. osób. Pozostali otrzymali czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Na przykład, jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, wówczas czternastka przysługiwała w kwocie mniejszej o 100 zł.

Czternasta emerytura podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie są dokonywane potrącenia i egzekucje.

W całym kraju czternastą emeryturę otrzymało blisko 7,8 mln emerytów i rencistów, w tym ponad 6,3 mln w pełnej wysokości. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę czternastek wyniosła prawie 9 mld zł.